Nasze przedszkole

Reforma ...

27 sierpnia 2018

Reforma oświaty

Szczegółowe informacje i materiały na temat zmian w oświacie w związku z nową reformą można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ ...

Czytaj więcej
Biedronki

26 sierpnia 2018

Biedronki

To 24 roześmianych przedszkolaków w wieku 3-4 lata. Wychowawcy mgr Katarzyna Dej i mgr Agnieszka Hachuła oraz pani Marzena , która im pomaga.

Czytaj więcej
Krasnale

26 sierpnia 2018

Krasnale

Liczy 25 ciekawych świata dzieci w wieku 4-5 lat. Wychowawcami są mgr Jolanta Wałach oraz mgr Barbara Pająk.

Czytaj więcej
Muchomory

26 sierpnia 2018

Muchomory

To 22 twórczych przedszkolaków w wieku 6 lat oraz ich wychowawcy mgr Anna Korus i mgr Karolina Kirstein.

Czytaj więcej
Aktywność ...

26 sierpnia 2018

Aktywność w środowisku

Nasze przedszkole prowadzi ożywioną współpracę ze środowiskiem, włączając się w różnorodne akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych i współpracujemy z wieloma ...

Czytaj więcej
Kadra

24 sierpnia 2018

Kadra

W naszym przedszkolu pracuje zespół twórczych i innowacyjnych nauczycieli, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i rozwój Państwa dzieci. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych ...

Czytaj więcej
Misja i ...

22 sierpnia 2018

Misja i wizja przedszkola

Nasza wizja Kilka słów o wizji Przedszkola Miejskiego nr 64 w Katowicach Nasze przedszkole: przedszkolem o profilu artystycznym, otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, placówką bezpieczną i przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci ...

Czytaj więcej
Oferta ...

22 sierpnia 2018

Oferta edukacyjna

Opiekę nad naszymi przedszkolakami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Obok nauczycieli wychowawców zatrudnieni są specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i katecheta i nauczyciel języka ...

Czytaj więcej
O przedszkolu

22 sierpnia 2018

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 64 było pierwszą placówką wychowania przedszkolnego w Katowicach-Giszowcu utworzoną około 1960 roku. Wcześniej siedzibą przedszkola była willa Uthemanna (czasem nazywana willą Brachta) przy ulicy Murckowskiej. ...

Czytaj więcej