Kadra

Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu pracuje zespół twórczych i innowacyjnych nauczycieli, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i rozwój Państwa dzieci. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach oraz zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego.

mgr Katarzyna Dej

Dyrektor przedszkola. Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; ukończyła studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu na wydziale pedagogicznym.

mgr Agnieszka Hachuła

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP TWP w Warszawie na kierunku Pedagogika, specjalność Wszesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią; ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Śląskim oraz Wychowanie do życia w rodzinie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie; ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i organizacji oświaty w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

mgr Jolanta Wałach

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna; ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Technologia informacyjna i informatyka w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Zarządzanie w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

mgr Barbara Pająk

Nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu.

mgr Anna Korus

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z Języka Angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu.

mgr Karolina Kirstein

Nauczyciel kontraktowy , absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Pedagogika, specjalność Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

  • mgr Anna Sprenc - logopeda
  • mgr Kaja Buchowska - psycholog
  • mgr Anna Rynkowska - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Ponadto w naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Anna Korus, a na życzenie rodziców dla dzieci 5,6-letnich odbywają się zajęcia z religii, które prowadzi katechetka mgr Elżbieta Trawińska.

Nasze przedszkole nie mogłoby jednak funkcjonować prawidłowo bez personelu pomocniczego.

  • Finansami przedszkola zarządza pani Ania - samodzielny referent.
  • Pani Marzena pomaga nauczycielom grupy Biedronek w opiece nad najmłodszymi przedszkolakami.
  • O porządek w przedszkolu dbają panie woźne: Irena, Justyna i Sylwia.
  • Pani kucharka Marysia przygotowuje nam pyszne posiłki, a pomaga jej pani Basia.
  • O nasz ogród dba pan Michał, a pan Stasiu to przedszkolna "złota rączka".
  • W nocy budynku strzegą pan Stefan i pan Bartek.