Informacja

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli w Katowicach prowadzona będzie elektronicznie.
Od 7 do 14 marca Ci z Państwa, których dzieci będą kontynuowały edukację w naszym przedszkolu w przyszłym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.
Od 22 marca do 4 kwietnia składanie nowych wniosków. Szczegóły w zakładce rekrutacja na naszej stronie internetowej.