Ku Pamięci…

Mając w pamięci ostatnie ważne Święto Krasnale 3 listopada zapaliły znicze🕯️🕯️🕯️ pod Pomnikiem Poległych: