Misja i wizja przedszkola

Nasza wizja

Kilka słów o wizji Przedszkola Miejskiego nr 64 w Katowicach

Nasze przedszkole:
 • przedszkolem o profilu artystycznym,
 • otwartym na potrzeby dzieci i rodziców,
 • placówką bezpieczną i przyjazną,
 • innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Naszym marzeniem jest, aby dzieci:
 • rozumiały wartości, np. piękna, prawdy, dobra, przyjaźni, miłości, uczciwości, odpowiedzialności, poczucia sprawiedliwości,
 • rozumiały kulturę i sztukę,
 • były kreatywne i swobodnie poruszały się w świecie muzyki, plastyki i teatru,
 • potrafiły wyrażać swoje odczucia, emocje,
 • były w pełni gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Nasza misja

Kilka słów o misji Przedszkola Miejskiego nr 64 w Katowicach

W naszym przedszkolu dziecko:
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwija i doskonali aktywność twórczą,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • jest otoczone troską i życzliwością.