DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH EUROPEJSKICH PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA
Proszę o współpracę z wychowawcami grup i przypominanie swoim dzieciom o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
Apeluję by nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.
Gdyby dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa
i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną przedszkole i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Proszę śledzić komunikaty na temat rozwoju sytuacji, które publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Rodzic dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

INFOLINIA MINISTERSTWA ZDROWIA TEL. 800 190 590 (CZYNNA CAŁODOBOWO),
TELEFON DO PAŃSTWOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W KATOWICACH 504 559 608,

660 686 917.
INFORMACJA NA PODSTAWIE:
REKOMENDACJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA