Konsultacje z pedagogiem i psychologiem 10.01.2019r.

Serdecznie zapraszamy Rodziców na konsultacje z pedagogiem i psychologiem z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w dniu 10.01.2019r od godziny 14.00 do godziny 17.00