Oferta edukacyjna

Nasze Przedszkole to trzyoddziałowa placówka położona w samym centrum osiedla Giszowiec w zabytkowym budynku otoczonym prawie setką drzew. Piękny duży ogród sprzyja zabawom na świeżym powietrzu o każdej porze roku.

WYRÓŻNIAMY SIĘ:

· rodzinną atmosferą,

· dobrą domową kuchnią

· zgranym zespołem pracującym z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola.

Koncepcja naszej pracy opiera się na zasadach pedagogiki Janusza Korczaka i nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Naszym celem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, aby rysowały, tańczyły, śpiewały oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

W NASZYM PRZEDSZKOLU RESPEKTUJEMY PRAWA DZIECKA NASZĄ MISJĄ JEST :

· okazywanie szacunku i cierpliwości dla działań dziecka

· chwalenie, motywowanie i nagradzanie

· zachęcanie do ponawiania prób

· akceptowanie popełniania błędów

· łagodzenie stresu i pomaganie w pokonywaniu lęków

· nie lekceważenie problemów dzieci, które nam wydaja się błahe, a dla nich są ważne

OFERUJEMY :

· wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną pracującą z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola,

· różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki

· spotkania z ciekawymi ludźmi – szeroko rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym

· spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców

· opiekę logopedyczną i konsultacje z psychologiem

NASI NAUCZYCIELE REALIZUJĄ PROGRAMY WŁASNE :

· Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”

· Program własny z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa „Jestem bezpieczny”

· Program własny z zakresu profilaktyki higieny i zdrowia „Zdrowe odżywianie w przedszkolu”

· Program własny z zakresu tańca „Zumba Kids”

· Program własny z zakresu profilaktyki higieny i zdrowia „Zdrowe odżywianie w przedszkolu”

· Program własny z zakresu sensoplastyki „Sensoplastyka dla smyka”

· Program własny z zakresu plastyki „Mały artysta”

· Innowacja pedagogiczna „Zabawy badawcze jako aktywny sposób poznawania przyrody”

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE:

· j.angielski

· katecheza

· zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe

· zumba kids- warsztaty muzyczno- taneczne

· warsztaty plastyczne

· warsztaty sensoplastyki

· opieka logopedyczna

· opieka psychologiczna

PONADTO PROPONUJEMY DZIECIOM

· Dni Aktywności – np. Dzień Marchewki, Dzień Kota, Dzień Eskimosa itp.

· Imprezy okolicznościowe- Barbórka, Bal Karnawałowy, Dzień Ziemi

· Uroczystości – np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Jasełka na dużej scenie Domu Kultury

· Spotkania z ciekawymi ludźmi – np. krawcowa, strażak, policjant , leśnik

· Cykliczne warsztaty Małego Odkrywcy, Akademia Jazzu, Szkółka Gwary Śląski

· Teatrzyki

· Koncerty

· Kino sferyczne

· Występy magika

· Warsztaty szycia